EinspruchsgegnerIn = De niet-verschenen partij kan verzet (“Einspruch”) aantekenen tegen een verstekvonnis.