Vereffening

Nachlassinsolvenzverfahren = De beheerder van de nalatenschap of de erfgenamen kunnen een insolventieprocedure aanvragen indien de activa groter zijn dan de schulden. Het is de bedoeling dat de schuldeisers van de nalatenschap gezamenlijk en in gelijke mate uit de...

Verschoningsrecht

Zeugnisverweigerungsrecht = Het is het recht om als getuige in de rechtbank bepaalde informatie niet te hoeven geven. In civiele procedures is dat om persoonlijke redenen (§ 383 ff. ZPO), bijvoorbeeld als hij getrouwd is met een partij, of om feitelijke redenen...