Kammer

Net zoals in Nederland wordt bij Landgerichten in Duitsland recht gesproken door enkelvoudige en meervoudige kamers. Een meervoudige kamer bestaat uit drie rechters in civiele rechtszaken en uit drie beroeps-rechters plus twee lekenrechters in strafzaken (Große...

kantongerecht

Het kantongerecht was tot 2002 het laagste niveau in de pyramide van rechtsspraak. De arrondissementen heetten kantons. Nu zijn de kantongerechten bijgevoegd bij de rechtbanken, de rechters heten desondanks kantonrechter.