Kort geding

Eintweiliges Verfügungsverfahren = Een voorlopige voorziening is een voorlopige noodbeslissing van de rechter. Het is bedoeld om een niet-monetaire vordering veilig te stellen totdat in de hoofdzaak uitspraak is gedaan (§§ 935 – 942 ZPO). De...