In Duitsland zijn de arbeidsrechtbanken verantwoordelijk voor ontslagprocedures. Het bedrag van de ontslagvergoeding staat niet vast en wordt door de rechtbanken verschillend behandeld. Als basis kan men de formule Het bedrag van de ontslagvergoeding varieert en wordt gewoonlijk berekend op basis van het bruto maandsalaris x 0,5 x de anciënniteit in jaren.