Amtsrichter [m] / Amtsrichterin [f] = De Amtsrichter is bevoegd in strafzaken indien een vrijheidsstraf van ten hoogste vier jaar te verwachten is en indien niet te verwachten valt dat de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis of in preventieve hechtenis zal worden geplaatst (§ 24 I nr. 2 GVG). In civiele geschillen is de Amtsreichter bevoegd voor een geschilbedrag t/m 5.000 EUR (§ 23 nr. 1 GVG). Ongeacht het bedrag van het geschil is de Amtsrichter onder meer bevoegd in huurzaken betreffende woonruimten en in zaken betreffende kinderen, onderhoud en gezin.