Amtsgericht = Het kantongerecht was tot 2002 het laagste niveau in de pyramide van rechtsspraak. De arrondissementen heetten kantons. Nu zijn de kantongerechten bijgevoegd bij de rechtbanken, de rechters heten desondanks kantonrechter.