Ondernemingsrecht

Home // Afspraak boeken

ONZE EXPERTISE IS HET DUITSE ONDERNEMINGSRECHT

Onze Expertise voor Uw Onderneming

Voor iedereen gelden regels, ook voor entiteiten die niet daadwerkelijk levende personen zijn. De rechten en plichten van een onderneming zijn zo eveneens wettelijk begrensd. De precieze regels zijn te vinden in het ondernemingsrecht, dat speciaal is toegespitst op het juridische reilen en zeilen van bedrijven die specifiek zijn opgericht met een winstoogmerk.

Juridisch advies is risicobeheer

Het ondernemingsrecht is nauw verweven met de commerciële wereld. Advocaten met een specialisatie in ondernemingsrecht worden daarom ook vaak ingeschakeld in gevallen waarbij er in principe nog geen sprake van een geschil is. Onze advocaten kunt u dan ook als juridisch adviseur beschouwen. Wanneer u in de praktijk toch met het ondernemingsrecht in aanraking komt, kunt u vanzelfsprekend ook op onze steun rekenen.

Het ondernemingsrecht kan van toepassing zijn op allerlei bedrijfsmatige activiteiten, zoals fusies, overnames, herstructureringen, de opstelling en uitvoering van contracten en ook de samenwerking tussen private en publieke partijen.

Onze praktijkgebieden

Ondernemingsrecht

Als experts in het juridische reilen en zeilen van ondernemingen focussen we op diverse bedrijfsmatige activiteiten, zoals fusies, herstructureringen en het contractenrecht.

Transportrecht

Het transportrecht is sterk gereglementeerd en kent vaak een grensoverschrijdende dimensie. Zowel met juridische vraagstukken bij vervoer over de weg, per schip of per vliegtuig kunt u bij ons terecht.

Procesrecht

Het procesrecht legt de formele regels vast en geeft aan hoe u juridische procedures moet voeren. Het Duitse procesrecht werkt anders dan in Nederland of België. Wij staan u bij.

Bent u op zoek naar juridische hulp?

Laat ons je helpen! Bel nu : +49 2151 9592-0

of