Kamer

Kammer = i.v....

Kammer

kamer = Bij het Landgerichten in Duitsland recht gesproken door enkelvoudige en meervoudige kamers. Een meervoudige kamer bestaat uit drie rechters in civiele rechtszaken en uit drie beroeps-rechters plus twee lekenrechters in strafzaken (Große Strafkammer). In...

kantongerecht

Amtsgericht = Het kantongerecht was tot 2002 het laagste niveau in de pyramide van rechtsspraak. De arrondissementen heetten kantons. Nu zijn de kantongerechten bijgevoegd bij de rechtbanken, de rechters heten desondanks...

Kantonrechter

Amtsrichter [m] / Amtsrichterin [f] = De Amtsrichter is bevoegd in strafzaken indien een vrijheidsstraf van ten hoogste vier jaar te verwachten is en indien niet te verwachten valt dat de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis of in preventieve hechtenis zal worden...

Kantonrechtersformule

In Duitsland zijn de arbeidsrechtbanken verantwoordelijk voor ontslagprocedures. Het bedrag van de ontslagvergoeding staat niet vast en wordt door de rechtbanken verschillend behandeld. Als basis kan men de formule Het bedrag van de ontslagvergoeding varieert en wordt...