Senat

Senaat = Beslissingsorgaane binnen een hogere rechtbank worden aangeduid als de Senaat of collegiale rechtspraak. In Duitsland verwijst dit naar Organen van (beroeps)rechters, in tegenstelling tot de alleensprekende rechter, en het juryhof (met ererechters). Senaaten...

Strafblad

Bundeszentralregister (BZR) = Eindvonnissen voor strafbare feiten, buitenlandse strafvonnissen tegen Duitsers of tegen in Duitsland verblijvende buitenlandse personen worden in het federale centrale register opgenomen. Voor sommige gelegenheden (werk in...

Surseance van betaling

Insolvenzplanverfahren = Het Insolvenzordnung biedt het Insolvenplanverfahren (§§ 217ff. InsO) als instrument voor de herstructurering van een onderneming. Met instemming van de schuldeisers kan een alternatief voor insolventie worden uitgewerkt. Dit plan...