Beklagter = In civiele procedures en in procedures van arbeidsrecht, bestuursrecht, sociaal recht en fiscaal recht is een verweerder een natuurlijke of rechtspersoon die door de eiser in rechte wordt gevorderd door middel van een rechtsgeding.