Kläger = De eiser in een civiele procedure wordt “Kläger” genoemd.