Streitwert / Gegenstandswert= Bedrag in euro dat in het geding is. Dit wordt door de rechter bepaald, zo nodig op verzoek van een partij. Het komt meestal overeen met de vordering. Het is bijvoorbeeld van belang voor het bepalen van de bevoegde rechter en voor de berekening van de kosten.