Geschädigte/r = Iemand die een nadeel heeft geleden als gevolg van een onrechtmatige daad.