gewählter Gerichtsstand = Een rechtbank van eerste aanleg die op zich niet bevoegd is, wordt krachtens § 38, lid 1, ZPO bevoegd door een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst van de partijen (prorogatie). Krachtens § 39 ZPO wordt de niet bevoegde rechter bevoegd, als de gedaagde niet meteen naardat hij/zij het verzoekschrift ontving bezwaar legt..