Betekening

Zustellung = Verzending van een brief aan een ontvanger in een door de wet voorgeschreven vorm. In de toekomst zal dit elektronisch gebeuren.