Bewijs

Beweis = positieve verklaring van de juistheid van een feit. Het bewijs wordt in een zaak geleverd door...

Bewijslast

Beweislast = De bewijslast regelt de procedurele bewijsrisico’s en -verplichtingen. Normaliter draagt elke partij in een civiele procedure de bewijslast voor feiten die deel uitmaken van een voor haar gunstige rechtsnorm. Voor het strafrecht geldt sinds de...

bewijslastverdeling

Beweislastverteilung = In het algemeen draagt elke partij in een civiele procedure de bewijslast voor feiten die behoren tot de feiten van een voor haar gunstige rechtsnorm (de zogenaamde Rosenberg-formule). De feiten die de feiten van een vorderingsnorm invullen...

Bewijsmiddelen

Beweismittel = Bepaalde middelen zijn toelaatbaar als bewijs in een gerechtelijke procedur: Civiele Procedure: Ogenschein, §§ 371 f. ZPO, getuige, §§ 373 ff. ZPO, onderzoek van een deskundige, §§ 402 ff. ZPO u. a. (Sachbeweis),...

Bewind

Betreuung = De Amtsrichter kan voor bepaalde zaken een voogd aan een persoon (Betreuer) toewijzen als deze niet in staat is deze zaken naar behoren te doen, bijvoorbeeld drugs, ziekte of te jong. Dit kunnen medische of financiële zaken zijn.