Betreuung = De Amtsrichter kan voor bepaalde zaken een voogd aan een persoon (Betreuer) toewijzen als deze niet in staat is deze zaken naar behoren te doen, bijvoorbeeld drugs, ziekte of te jong. Dit kunnen medische of financiële zaken zijn.