Beweislast = De bewijslast regelt de procedurele bewijsrisico’s en -verplichtingen. Normaliter draagt elke partij in een civiele procedure de bewijslast voor feiten die deel uitmaken van een voor haar gunstige rechtsnorm. Voor het strafrecht geldt sinds de oudheid de stelregel van het Romeinse recht: necessitas probandi incumbit ei qui agit (de bewijslast ligt bij de aanklager).