Buitengerechtelijke kosten

Außergerichtliche Kosten = Andere door partijen gemaakte kosten, met name de honoraria van de advocaat, de reiskosten en de kosten voor deskundigenonderzoeken, voor zover deze slechts noodzakelijk waren voor de voorbereiding van een proces, maar niet voor het...

Burgerlijk recht

Bürgerliches Recht = Het bürgerliche Recht regelt de rechtsbetrekkingen tussen individuele rechtspersonen en onderscheidt zich van het publiekrecht, dat dient om de staat in stand te houden.