Außergerichtliche Kosten = Andere door partijen gemaakte kosten, met name de honoraria van de advocaat, de reiskosten en de kosten voor deskundigenonderzoeken, voor zover deze slechts noodzakelijk waren voor de voorbereiding van een proces, maar niet voor het proces zelf.