Bescheid = In het bestuursrecht, de schriftelijke kennisgeving van het besluit van een autoriteit.

Beschluss = In civiele procedures worden beschikkingen meestal genomen zonder mondelinge behandeling. Beschikkingen kunnen procedurele kwesties verduidelijken, maar ook een einde maken aan een procedure.