Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung = Het openbaar ministerie is op basis van § 170 II StPO bevoegd een opsporingsonderzoek te beeindigen, omdat ze niet voldoende aanleiding ziet om het openbaar beroep in te stellen.In dat geval heeft de benadeelde het recht om tegen deze beslissing beklag te doen. De uiterste termijn is 2 weken.. De officier van justitie legt de klacht op grond van § 105 RiStBv.voor aan zijn meerdere voor een beslissing.