Vermittlung / Mediation = Vóór een rechtszitting in een civiele procedure moet de rechter proberen een minnelijke schikking te bereiken (§ 278 ZPO).Op verzoek van de partijen kan de rechter het juridische geschil onderbreken en verwijzen naar een andere, speciaal opgeleide rechter. Deze probeert via bemiddeling tot een akkoord te komen. Als dit niet lukt, gaat de procedure terug naar de oorspronkelijke rechter, die een beslissing moet nemen.