Auflösungsvertrag = contractuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer m.b.t. beeindiging van een arbeidsovereenkomst, meestal door de contractuele opzegtermijnen te wijzigen.