Schiedsspruch = Volgens § 1054 ZPO moet het arbitraal vonnis schriftelijk worden gewezen en in het algemeen met redenen worden omkleed. Tussen de partijen heeft het de gevolgen van een definitieve rechterlijke vonnis krachtens § 1055 ZPO.