Schuldunfähigkeit (Unzurechnungsfähig = Een daad is niet strafbaar omdat de dader geen inzicht had in zijn daad. Kinderen zijn tot 14 jaar schuldeloos (§ 19 StGB). Volwassenen kunnen verwijtbaar handelen als ze geestesziek zijn of onder invloed van drugs. Een uitzondering hierop is actio libera in causa, waarbij de dader opzettelijk de toestand teweegbrengt om zonder schuld te handelen.