Beweisverbot = Er zijn wettelijke en ongeschreven bewijsverboden in Duitsland. Dit bewijs mag niet daadwerkelijk worden gebruikt. Volgens het Bundesgerichtshof kan bewijsmateriaal ondanks een bestaande vergissing bij de bewijsverkrijging worden gebruikt indien het bewijsmateriaal ook had kunnen worden verkregen via een andere mogelijke rechtmatige bewijsverkrijging (hypothese van rechtmatige alternatieve verkrijging).