Nachlassinsolvenzverfahren = De beheerder van de nalatenschap of de erfgenamen kunnen een insolventieprocedure aanvragen indien de activa groter zijn dan de schulden. Het is de bedoeling dat de schuldeisers van de nalatenschap gezamenlijk en in gelijke mate uit de nalatenschap worden voldaan. De erfgenamen zijn dan niet aansprakelijk met hun privévermogen (§ 11 Abs. 2, §§ 315 bis 334 InsO).