Verhältnismäßigkeitsprüfung = Elke overheid moet bij haar maatregelen een Verhältnismäßigkeitsprüfung uitvoeren. 1. de maatregel moet in het algemeen belang zijn 2. hij mag niet in strijd zijn met het recht 3. hij moet geschikt zijn om het gewenste doel te bereiken 4. de zwaarte van de inmenging moet in verhouding staan tot de voordelen 5. tegenstrijdige belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen.