Widerklage = Tegenvordering die de verweerder zelfstandig bij het verweerschrift of in de loop van de procedure doet gelden.