Insolvenzplanverfahren = Het Insolvenzordnung biedt het Insolvenplanverfahren (§§ 217ff. InsO) als instrument voor de herstructurering van een onderneming. Met instemming van de schuldeisers kan een alternatief voor insolventie worden uitgewerkt. Dit plan wordt vervolgens door de rechtbank onderzocht.