Zeugnisverweigerungsrecht = Het is het recht om als getuige in de rechtbank bepaalde informatie niet te hoeven geven. In civiele procedures is dat om persoonlijke redenen (§ 383 ff. ZPO), bijvoorbeeld als hij getrouwd is met een partij, of om feitelijke redenen (§ 384 ZPO) als hij zichzelf zou beschuldigen van een strafbaar feit. In strafzaken gaat het om persoonlijke redenen (§ 52 StPO) of om professionele redenen (§ 53 StPO), zoals artsen, priesters of advocaten.