Senat

Senaat = Beslissingsorgaane binnen een hogere rechtbank worden aangeduid als de Senaat of collegiale rechtspraak. In Duitsland verwijst dit naar Organen van (beroeps)rechters, in tegenstelling tot de alleensprekende rechter, en het juryhof (met ererechters). Senaaten...