Senaat = Beslissingsorgaane binnen een hogere rechtbank worden aangeduid als de Senaat of collegiale rechtspraak. In Duitsland verwijst dit naar Organen van (beroeps)rechters, in tegenstelling tot de alleensprekende rechter, en het juryhof (met ererechters). Senaaten zijn typerend voor moeilijkere beslissingen, vooral bij het Oberlandesgericht en het Bundesgerichtshof. Afhankelijk van het rechtsgebied zijn senaaten verdeeld in burgerlijke of criminele senaaten.