Insolvenz = Insolventie is de situatie waarin een natuurlijke persoon of een rechtspersoon niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Insolventie wordt gekenmerkt door acute insolventie of dreigende insolventie, die kan voortvloeien uit een te hoge schuldenlast.