Immateriële schade

Immaterieller Schaden = Immateriële schade (ook niet-geldelijke schade) wordt gedefinieerd als schade die geen geldelijke schade is, d.w.z. die geen geldelijke rechtsgoederen, maar bijvoorbeeld lichaam, vrijheid of eer aantast.