Inverzekeringstelling

Vorläufige Festnahme = Indien een persoon op heterdaad wordt aangehouden of achtervolgd bij het plegen van een strafbaar feit, is eenieder bevoegd hem ook zonder rechterlijk bevel voorlopig aan te houden indien hij ervan wordt verdacht onder te duiken of indien...