College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) = In Duitsland is er geen rechtbank die vergelijkbaar is met het CBb. De meeste taken vallen hier onder de bevoegdheid van het Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in...

College van procureurs-generaal

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof = Er is geen direct met het “college van procureurs-generaal” vergelijkbaar instituut in Duitsland. De Generalbundesanwalt wordt Informeel ook “Bundesanwaltschaft” geschreven. De Generalbundesanwalt is...

Comparitie van partijen

persönliches Erscheinen = De rechter kan de persoonlijke verschijning van een partij of een deelnemer bevelen en afdwingen (§ 141 ZPO, § 51 ArbGG, § 95 VwGO, § 80 FGO, § 111 SGG, §§ 33, 128 FamFG).

Compenseren

Kosten gegeneinander aufheben = Indien de proceskosten worden “gegeneinader aufgehoben””, draagt elke partij haar eigen kosten overeenkomstig § 92 I ZPO. Elke partij draagt de helft van de gerechtskosten.

competentie

Kompetenz = In het bestuursrecht vat de term de taken en bevoegdheden van een bestuursorgaan samen. Het wordt echter ook vaak informeel gebruikt voor Zuständigkeit.