Bundessozialgericht (BSG) = Het Bundessozialgericht in Kassel soet als hoogste gerechtshof louter Revision. Hun rechters beslissen over uitspraken van de sociale rechtbanken van het Land.
Bovendien is de BSG in eerste en laatste aanleg bevoegd voor geschillen van niet-constitutionele aard tussen de federatie en de deelstaten of tussen verschillende deelstaten op het gebied van sociale verzekeringen en de andere juridische geschillen die aan de sociale rechtbanken zijn toegewezen.