Centrale Raad van Beroep

Bundessozialgericht (BSG) = Het Bundessozialgericht in Kassel soet als hoogste gerechtshof louter Revision. Hun rechters beslissen over uitspraken van de sociale rechtbanken van het Land. Bovendien is de BSG in eerste en laatste aanleg bevoegd voor geschillen van...