Revisionsverfahren beim Bundesgerichtshof (BGH) = Revision is een rechtsmiddel dat is toegelaten tegen vonnissen die alleen kunnen worden gebaseerd op een schending van de wet [§ 545 ZPO]. De feiten worden niet meer gecontroleerd. Het Revision zum Bundesgerichtshof moet door de rechter in hoger beroep worden toegewezen. Tegen niet-toelating kan beroep worden ingesteld, zodat de meeste procedures bij het Bundesgerichtshof (BGH) “Nichtzulassungsbeschwerden” zijn.