Anderweitige Rechtshängigkeit = Een zaak kan slechts door één rechtbank tegelijk worden behandeld.(§ 261 III Nr. 1 ZPO)