Beibringungsgrundsatz = In een civiele procedure moeten de partijen de feiten aan de rechter voorleggen. De rechter hoeft ze niet zelf vast te stellen. De rechter heeft echter de leiding over het proces (§ 139 ZPO) en is vrij om de gepresenteerde feiten te beoordelen.