Leerstraf

Betreuungsweisung = Door de rechter in het jeugdstrafrecht opgelegde voorwaarde in plaats van een vrijheidsstraf. Een onderwijsinstelling stelt een hulpplan op met maatregelen om toekomstige straffen te voorkomen.(§ 10 I S. 3 Nr. 5...

Legalisatie

Beglaubigung = De certificering is een officiële bevestiging van de juistheid van een handtekening of kopie, als een openbare verklaring.