Eis

Klageforderung / Anklage = De eis van de eiser in een civiele procedure wordt “Klaagefoorderung” genoemd. De eis van de aanklager is de...

Eiser

Kläger = De eiser in een civiele procedure wordt “Kläger” genoemd.