Zeugenbeeidigung = De rechter kan in bepaalde gevallen getuigen beëdigen [Civiel recht § 391 ZPO, § 59 StPO]. Op een valse getuigenis staat een zware straf.