Klageforderung / Anklage = De eis van de eiser in een civiele procedure wordt “Klaagefoorderung” genoemd. De eis van de aanklager is de “Anklage”.