Für nicht zulässig erklären = Een rechtbank of autoriteit kan een aanvraag niet-ontvankelijk verklaren indien een vormvereiste ontbreekt.