Nichtigkeit erklären = Als iets nietig is verklaard, dan is het vanaf het begin nietig. Een vonnis daarentegen wordt “aufgehoben” door een hogere instantie.